VHS till USB, DVD eller hårdisk.

VHS

VHS (SP/LP) – 120 min
165 kr/st (därefter 45 kr/påbörjad timme)

S-VHS – 120 min
180 kr/st (därefter 45 kr/påbörjad timme)

VHS-C
95 kr/st

S-VHSc
105 kr/st

Se hela prislistan och alla format här