DIA-bild från 1988 i 5000 dpi utan bildkorrigering

Överför dina smalfilmer, Super 8, video, rullband, kassetter, diabilder m.m till USB, DVD eller hårddisk.

Konvertera från Normal 8, Dubbel 8, Super 8, 16mm, VHS, VHS-C, Video 8, Hi8, Mini DV, Beta-max, Kassett, MD, DAT, Rullband, Trådband, LP, DIA-bilder, Fotonegativ, Pappersbilder till USB eller DVD/CD