Överför VHSc till USB

VHS-C, S-VHSc

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera VHSc till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.