Överför Trådinspelningar till USB

För trådspelare, magnefon

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Trådinspelningar till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.