Överför Smalfilm 8mm till USB

Normal 8, Dubbel 8, S8, Super 8

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Smalfilm 8mm till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.