Överför Smalfilm 16mm till USB

Smalfilm 16mm med optiskt eller magnetiskt -ljud

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Smalfilm 16mm till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.