Överför Minikassett till USB

Minikassett, Micro kassett för telefonsvarare etc

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Minikassett till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.