Överför MiniDisc till USB

Minidisc (MD)

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera MiniDisc till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.