Överför Diskett till USB

Flexskiva, floppy, floppydisk

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Diskett till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.