Överför DAT-band till USB

Digital Audio Tape (DAT)

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera DAT-band till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.