Överför CD/DVD mini till USB

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera CD/DVD mini till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.