Överför Betamax till USB

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera Betamax till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.