Överför 78-varvare till USB

78-varvare, Stenkaka

Hos Bild och Ljudkopian kan du digitalisera 78-varvare till USB, hårddisk eller CD/DVD.

Se hela lista med format samt prislistan.