16mm till USB, DVD eller hårdisk.

16mm

Optiskt/Magnetiskt -ljud
18 kr/min (tillägg för ljud 2 kr/min)

Se hela prislistan och alla format här